|
Εγγραφή
Καλέστε σήμερα!

2810 752 842

Κατηγορία: Newsflash
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Εμφανίσεις: 1443

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Δράση 7, «Τοπικά  Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» » με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

«ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Συντονιστής φορέας και μέλη σύμπραξης 

Συντονιστής:

 1. Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης – «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΚΡΗΤΗΣ» 

Μέλη σύμπραξης:

 1. O Δήμος Μαλεβιζίου
 2. Ο Δήμος Φαιστού
 3. Ο Δήμος Γόρτυνας
 4. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου
 5. Το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
 6. Η Ένωση Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου
 7. Ο Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου
 8. Το ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική
 9. Το ΚΕΚ «ΑΝΕΛΙΞΙΣ»
 10. Την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ
 11. το ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ (Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου) 

Δ/νση Α.Σ./Συντονιστή φορέα: Άνω Αρχάνες, Τ.Κ. 70100
Τηλ.: 2810752842,2810751899
fax: 2810752842
emailkoinopolitia@gmail.com

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  :

Η Περιοχή Παρέμβασης είναι τα γεωγραφικά όρια των  Δήμων  Μαλεβιζίου, Γόρτυνας, Φαιστού.